Hlavní nabídka prohlížeče

Učebnice o PC dle osnov ECDL
Windows XP, Microsoft Office, tvorba webu, návody, nastavení

Poznámka: Vysvětlovat si budeme jenom možnosti a volby, které nejsou opravdu čistě intuitivní.

Soubor

Nabídka Soubor

Volba "Uložit jako"

Slouží k uložení aktuální stránky, na kterou se díváme. V době pomalého připojení na internet, kde se platilo podle doby připojení, to byla celkem užitečná věc. Dnes se moc nepoužívá, navíc bývá stránky propojena se styly a aplikacemi, může být napsána v PHP a v těchto případech se nám stejně nebude stránka zobrazovat jak má a nebo nebudou její části fungovat.

Pracovat offline

Odpojí náš prohlížeč od internetu.

Vlastnosti

V Internet Exploreru (dále jen IE) zobrazí informace o stránce, velikost a podobně.

Import a Export

Slouží k přesunu informací, (např. oblíbených položek) někam jinam, u IE třeba do poznámkového bloku.

Úpravy

Nabídka "Úpravy"

Najít

Vyhledá na stránce třeba slovo, které potřebujeme.

Zobrazit

Nabídka "Zobrazit"

Velikost textu

Zajímavá funkce, kterou moc lidí nepoužívá. Někdy je písmo na stránce moc malé (je to moderní, protože to dobře vypadá) a špatně se nám čte. Pomocí této funkce si můžeme písmo zvětšit, nebo naopak zmenšit.

Kódování

Mělo by být zaškrtnuto "automaticky", každá stránka by totiž měla obsahovat informace v jakém kódování ji má prohlížeč číst a tudíž se touto funkcí budeme zabývat pouze tehdy, když se nám písmo na stránce zobrazuje např. bez háčků a my ji potřebujeme číst.

"Panel aplikace Explorer" nebo v Mozille "Postranní lišta"

V levé části prohlížeče můžeme mít zobrazeny buď oblíbené položky, nebo historii, případně další nainstalované funkce.

Zdrojový kód

Zobrazí nám přímo zdrojový kód, tedy jak je stránka napsaná ještě předtím, než ji prohlížeč vykreslí podle značek (X)HTML a stylů.

Celá obrazovka

Odebere horní a dolní panel prohlížeče, takže se zvětší samotná oblast, kde je stránka zobrazována, můžeme použít též klávesu F11.

"Oblíbené" nebo v Mozille "Záložky"

Každou stránku si můžeme přidat do svých oblíbených položek, takže k ní pak máme rychlý přístup právě pomocí této nabídky.

Nástroje

Nabídka "Nástroje"

Tady se oba dva nejpoužívanější prohlížeče, IE i Mozilla nejvíc liší. Také záleží na tom, jaký prohlížeč máte nastavený jako výchozí, tedy jaký se otevírá automaticky pokud je něčím vyžadován.

Budeme se tedy zabývat používanějším Internet Explorerem

Blokování automaticky otevíraných oken

Dovoluje zablokovat ono otravné automatické otevírání oken, hojně využívaných k reklamám. Na některých stránkách jich vyskočí tolik, že je dobré mít tuto funkci v provozu, můžeme později při procházení internetem navolit, že zrovna téhle stránce samovyskakovací okna povolíme. Prohlížeč nás sám upozorní, že okno bylo zablokováno a máme možnost se rozhodnout, co budeme dělat.

Možnosti internetu

Za předpokladu, že máme IE nastaven jako výchozí prohlížeč, dostaneme se tudy do stejné nabídky, jako z Ovládacích panelů - Možnosti internetu. (Externí návody.) V této kapitole se o nastavení internetu dočtete.

Poznámka: Kliknutím pravým tl. myši na stránku se nám zobrazí také bohatá nabídka, co všechno můžeme se stránkou dělat.

Tím jsme si vysvětlili funkce Prohlížeče internetu, pokračujte.....


Další článek:

Netzin.cz
Netzin.cz

Copyright © Apu.cz 2007, Všechna práva vyhrazena, kontakt

Partner webu: Počítače - knihy na xBook.cz
Marketing na internetu, SEO, reklama
Encyklopedie software