Excel - Zadávání a úprava dat

Učebnice o PC dle osnov ECDL
Windows XP, Microsoft Office, tvorba webu, návody, nastavení

Na této stránce:
Psaní do buňky, Formát buňky, Úprava již napsaných dat v buňce,
Přídání sloupce a řádku, Barvy a písmo, Řazení podle abecedy

Kliknutím na buňku ji označíme a můžeme do ní psát.

Označená buňka

Jak budou data v buňce vypadat a jak se budou chovat, určuje formát buňky.


Formát buňky

Můžeme označit určitou oblast buněk (např tažením myši), řádek nebo sloupec označíme kliknutím na jeho název.

Označení oblasti buněk První buňka, kde jsme začali označovat zůstává nepodbarvena, ale označení se vztahuje i na ní.

Označení sloupce Označení řádku

Pravým tl. myši, nebo horní nabídkou "Formát" - "Buňky" můžeme určit, jak se budou data chovat.

formát buňky Nápověda na pravé straně nám ukáže, co který formát znamená, to si každý vyzkouší sám. Stává se třeba, že nám ve výchozím formátu "Obecný" mizí nula před číslem, chceme třeba napsat 025 a zůstane jen 25. Stačí když dáme formát třeba text a nula bude zůstávat, nebo použijeme '025, pokud se jedná jen o jednu buňku. Apostrof nebude v buňce vidět.


Úprava již napsaných dat v buňce

Když chceme něco opravit v buňce, najedeme na ní a začneme psát, původní obsah buňky zmizí. Když na ni najedeme a stiskneme klávesu F2, nebo dvakrát klikneme, můžeme buňku upravit s původním obsahem. Poté stiskneme Enter.

Pokud je text v buňce širší než ona a chceme, aby byl vidět celý, můžeme dvakrát kliknout na rozhraní sloupce a on se rozšíří podle nejširší položky. (Nebo se naopak zmenší.)


Přidání sloupce a řádku

Stačí když označíme sloupec nebo jen necháme označenou buňku a použijeme volbu horního panelu "Vložit" - "Sloupec", ten bude přidán na levo od označeného. U řádku to funguje stejně, řádek bude přidán nahoru od označeného.

Sloupce i řádky odebíráme volbou pravého tlačítka myši "Odstranit", můžeme sloupce i řádky též přesouvat či kopírovat.


Barvy a písmo

Barvu pozadí a písma určujeme panelem písma.

barva

Pozadí můžeme určit buď pro jednu buňku, označenou oblast buněk, sloupec či řádek. To samé můžeme druhým tlačítkem dělat i s barvou písma. Stiskem šipky napravo od tlačítka si vybíráme s palety barev.

Velikost písma a jeho typ

Velikost můžeme určit tlačítkem na panelu písma, zde můžeme i zvolit, jestli bude tučné atd.

panel písma

Pokud chceme změnit např. typ, použijeme volbu "Formát" - "Buňky" a najedeme na kartu "Písmo".

formát písma


Řazení podle abecedy

Pokud máme sloupec názvů něčeho, nebo řádek, stačí ho označit a použít tlačítko pro seřazení.

tlačítko pro řazení podle abecedy


Na začátek stránky

Další kapitola:

Ohraničení a nadpis tabulky

Netzin.cz
Netzin.cz

Copyright © Apu.cz 2007, Všechna práva vyhrazena, kontakt

Partner webu: Počítače - knihy na xBook.cz
Marketing na internetu, SEO, reklama
Encyklopedie software