Excel - Možnosti nastavení

Učebnice o PC dle osnov ECDL
Windows XP, Microsoft Office, tvorba webu, návody, nastavení

K možnostem nastavení se dostaneme horní nabídkou "Nástroje" a zvolíme buď "Vlastní", nebo "Možnosti"

Vlastní

Vlastní možnosti

Karta "Panely nástrojů"

Zde můžeme nastavit, které panely nástrojů se nám budou automaticky zobrazovat a můžeme upravit i tlačítka v nich.

panel nástrojů

Karta "Příkazy"

Na této záložce si můžeme do jakéhokoliv panelu přidat tlačítka pouhým přetažením myší. Tlačítka nám pak mohou sloužit např. k aktivaci jiného panelu.

karta "Příkazy"

Karta "Možnosti"

Zde můžeme zvolit hlavně to, jestli se nám v horní nabídce bude po rozbalení ukazovat celá, nebo jen položky naposledy použité a šipkou ji potom rozbalíme celou. Např. nabídka "Soubor" atd.

Dále můžeme určit, jestli budou v panelech velké ikony tlačítek, nebo jaká animace se použije při aktivaci nějaké horní nabídky.


Možnosti

Zde nastavujeme chování Excelu, co je povoleno a co není.

Karta "Zobrazení"

karta "Zobrazení"

Zde můžeme např. nastavit, jestli se nám bude zobrazovat zobrazovací řádek se vzorci, jestli se vložený komentář zobrazí hned nebo po najetí myší a v možnostech okna jestli se budou zobrazovat záložky listů atd.

Karta "Výpočty"

karta "Výpočty"

Zde nastavujeme, jestli se bude vše počítat automaticky hned, před uložením, nebo po stisknutí klávesy F9. Také můžeme zvolit, jestli chceme automaticky aktualizovat odkazy (buňky vedoucí jinam) atd.

Karta "Úpravy"

karta "Úpravy"

Zde nastavujeme jestli bude možno upravovat buňku přímo zápisem do ní, jestli bude možno přetahovat buňky myší, nebo kam se posune označení, když dopíšeme buňku a stiskneme klávesu Enter. Někomu může vyhovovat, když se posune dolů, někomu do prava. Můžeme též povolit automatické dokončování obsahu buněk, např. když píšeme do tabulky opakující se slova.

Karta "Obecné"

karta "Obecné"

Zde můžeme nastavit, kolik názvů naposled otevřených souborů se bude zobrazovat v nabídce "Soubor", kolik listů bude mít nově otevřený sešit, jakým typem písma a jakou velikostí budeme standardně psát a v neposlední řadě i jméno, které se potom zobrazuje ve vlastnostech souboru jako jméno autora, je u komentářů atd. Když tedy nechceme, aby se do komentářů jméno vypisovalo, nebo nechceme, aby soubor, který jsme někomu poslali e-mailem, měl naší jmenovku, můžeme nechat políčko prázdně, případně se vydávat za někoho jiného.

Karta "Převod"

karta "Převod"

Můžeme nastavit, jak se budou vytvořené soubory Excelu standardně ukládat. To můžeme samozřejmě zvolit i při jednotlivém ukládání, ale zde můžeme určit výchozí formát.

Karta "Seznamy"

Touto kartou a samotnými seznamy se zabývá jiná kapitola.

Karta "Graf"

karta "Graf"

U grafu lze navolit, jaké popisky se u něj budou zobrazovat a když máme graf vytvořený, jak bude vypadat.

Karta "Barva"

karta "Barva"

Na kartě barvy můžeme upravovat barvy, které se nám pak budou zobrazovat v nabídce barev, můžeme si určit vlastní odstín atd.

tlačítka barvy


Na začátek stránky

Netzin.cz
Netzin.cz

Copyright © Apu.cz 2007, Všechna práva vyhrazena, kontakt

Partner webu: Počítače - knihy na xBook.cz
Marketing na internetu, SEO, reklama
Encyklopedie software