Microsoft Word - Nabídka Nástroje

Učebnice o PC dle osnov ECDL
Windows XP, Microsoft Office, tvorba webu, návody, nastavení

Na této stránce: Pravopis, Počet slov, Automatické opravy, Sledování změn, Zámek, Hromadná korespondence, Průvodce dopisem, Vlastní, Možnosti

nabídka "Nástroje"


Pravopis

Klávesa F7

Pokud máme nainstalovaný slovník pro kontrolu českého pravopisu, můžeme touto volbou zkontrolovat celý dokument.


Počet slov

Ukáže počet slov, znaků, odstavců a řádků v dokumentu.


Automatické opravy

Karta "Opravy"

Můžeme nastavit, že se budou automaticky opravovat nejrůznější překlepy, např. dvě velká písmena na začátku věty.

Dále je možno aktivovat automatické nahrazování, hodí se třeba na psaní speciálních znaků, kdy si vlastně vytvoříme klávesové zkratky pro určitý znak.

Karta "Při psaní"

Zde zvolíme, co chceme automaticky formátovat, nebo doplňovat. Např. je možno aktivovat funkci pevných mezer po "k" "s" "v" a "z", takže řádek se nezalomí a text bude podle pravidel češtiny.

Karta "Automatický text"

O tom už bylo psáno v kapitole "Vložit". Zde můžeme vytvořit náš vlastní text, který budeme moci vkládat do dokumentu. Hodí se to, když pořád opakujeme nějakou větu, abychom ji nemuseli pořád vypisovat.


Sledování změn

Můžeme aktivovat sledování změn. Ty budou v dokumentu zvýrazněné, nebo je můžeme přijímat či zamítat.

Hodí se to třeba když na jednom projektu pracuje víc lidí, pošleme někomu celý soubor e-mailem, on v něm něco změní a my to můžeme po návratu přijmout nebo odmítnout.


Zámek

Je více možností, jak dokument zamknout. Volba v nástrojích nám umožňuje zamknout dokument proti úpravám, vytvoříme např. formulář a povolíme zápis jen do jeho položek.

Další a daleko využitelnější je možnost zamknout dokument proti veškerým úpravám (v tom případě se dá bez hesla číst, ale není možno do něj psát ani cokoliv upravovat), nebo zamknout dokument proti otevření (nikdo ho tedy nemůže číst).

Toto se provádí při ukládání souboru, nebo v "Možnostech" - "karta Uložit".

V okně "Uložit jako" v pravé horním rohu "Nástroje" - "Obecné možnosti". Pak stačí zadat jen potřebná hesla. Ty je samozřejmě třeba si pamatovat.

Poznámka: Otevřený a někdy uložený dokument můžeme znovu uložit volbou "Uložit jako", čímž vytvoříme kopii, kterou zaheslujeme.


Hromadná korespondence

Jde o průvodce, který nám pomůže s vytvářením dokumentů jako jsou formuláře, které pak vyplňují osoby, jimž dokument zašleme apodob.


Průvodce dopisem

Nástroj, který pomůže při vkládání údajů, které by měli v dopise být, např. adresa, zpáteční adresa, oslovení, datum apodob.


Vlastní

Vlastní možnosti

Karta "Panely nástrojů"

Zde si můžeme vybrat panely nástrojů, které se budou automaticky zobrazovat při spuštění Wordu.

Tlačítkem "Nový" si můžeme vytvořit i vlastní panel, kam si umístíme tlačítka, které používáme. To uděláme tak, že přepneme na kartu "Příkazy" a do našeho panelu prostě přetaháme příkazy přetažením myší.

Karta "Příkazy"

Zde máme seznam všech příkazů a můžeme je přetahovat do libovolného panelu nástrojů.

Karta "Možnosti"

Zde si volíme podrobnosti, např jestli mají být ikony panelů nástrojů velké nebo malé, nebo jestli má být standardní panel a panel Formát v jedné řadě.

Dále zde můžeme nastavit animaci hlavních nabídek, tedy jak se budou nabídky vysouvat.


Možnosti

Možnosti

Možností nastavení aplikace Word je opravdu hodně.

Jen stručně si řekneme, co všechno jde:


Na začátek stránky

Další kapitola:

Tabulka

Netzin.cz
Netzin.cz

Copyright © Apu.cz 2007, Všechna práva vyhrazena, kontakt

Partner webu: Počítače - knihy na xBook.cz
Marketing na internetu, SEO, reklama
Encyklopedie software