Microsoft Word - Nabídka Vložit

Učebnice o PC dle osnov ECDL
Windows XP, Microsoft Office, tvorba webu, návody, nastavení

Na této stránce: Konec, Čísla stránek, Datum a čas, Automatický text, Symbol, Komentář, Poznámka pod čarou, Titulek, Obrázek, Textové pole, Objekt, Záložka, Hypertextový odkaz

nabídka "Vložit"


Konec

Vložit můžeme např. konec stránky, pokud máme na první stránce třeba jen nadpis, nemusíme tedy jezdit klávesou enter až na další stránku.

Pokud si necháme ukazovat i skryté znaky, můžeme se dívat, kde vlastně co máme.


Čísla stránek

Čísla stránek se vkládají do záhlaví nebo do zápatí a celý dokument se automaticky očísluje. Tuto volbu můžeme použít kdykoli, tedy ne hned na první stránce.

Po stisku této volby se nám tedy otevře okno, kde si zvolíme přesné umístění číslování stránek.


Datum a čas

Vloží aktuální datum a čas, přičemž si můžeme zvolit formát, nebo třeba jen datum.

Hodí se třeba při psaní deníku, nebo záznamů o něčem.


Automatický text

Vloží automatický text, oslovení, nebo třeba podpis. Můžeme samozřejmě přidávat vlastní automatické texty, které třeba často píšeme. Ulehčí nám to práci.

Automatické opravy

Pokud vybereme, že chceme automatické texty upravovat, dostaneme se tím do "Automatických oprav", kde můžeme např. zrušit automatická velká písmena za tečkou apodob. O tom se více píš v Nástrojích.


Symbol

Touto volbou se nám otevře mapa znaků, které můžeme do dokumentu vložit, na kartě "Speciální znaky" najdeme další.

Zajímavá je především možnost vlastní volby klávesové zkratky pro určitý znak, takže ho nemusíme pokaždé vybírat. K tomu slouží tlačítko "Klávesová zkratka".


Komentář

Např. na určité slovo můžeme použít komentář, třeba jako vysvětlení onoho pojmu. Slovo je pak zvýrazněné a při najetí myší se komentář objeví.

V nástrojích potom můžem určit, jestli budou komentáře tištěny či nikoli, k tomu se dostaneme později.


Poznámka pod čarou

poznámka pod čarou

Tímto způsobem můžeme dělat také vysvětlivky k textu. Stačí určit poznámku pod čarou a na místě, kde jsme ji aktivovali bude číslo (v případě volby "Automaticky", nebo náš vlastní název. Po najetí myší se chová jako komentář, ale zároveň je napsána menším písmem i na konci stránky. To známe dobře třeba z odborných knih. Můžeme též použít volbu "Vysvětlivka", kdy se budou tyto poznámky psát na konec dokumentu a ne na konec stránky. Pokud tedy píšeme knihu, můžeme toho využít a na konci vytvořit takový slovníček pojmů.

Pokud použijeme tlačítko "Možnosti", můžeme volit další podrobnosti.


Titulek

V dokumentu máme třeba 10 obrázků a k nim můžeme právě vložit titulek "Obrázek1" až "Obrázek10". Když pak jeden odstraníme, můžeme u dalšího použít volbu pr.tl.myš "Aktualizovat pole" a všechny obrázky se přečíslují. To samé když obrázek přidáme. Můžeme také zvolit automatický titulek, kdy se po přidání obrázku sám přidá.


Obrázek

Touto volbou vložíme obrázek, zvolíme jaký chceme, např. nějaký z našeho disku. Když na něj po vložení klikneme můžeme ho myší zmenšovat či zvětšovat, pokud ho nechceme zdeformovat, taháme ho za rohy, ne za strany.

K úpravám se dá použít panel nástrojů "Obrázek". Pokud se nám neobjevil sám, najdeme ho v nabídce "Zobrazit" - "Panel nástrojů" - "Obrázek". Můžeme též použít nabídku pravého tl. myši - "Panel nástrojů obrázek".

panel "Obrázek"

Na tomto panelu můžeme měnit kontrast, jas a můžeme ho třeba oříznout, nebo ho nechat obtékat textem. (Vlevo text, vpravo obrázek atd.)


Textové pole

Textové pole může být např. orámovaný text obtékaný z nějaké strany textem, nebo třeba částečně překrývající obrázek.

Z textovým polem můžeme manipulovat, přesouvat ho a zacházet s ním podobně jako s obrázkem.

Panel nástrojů pro textové pole zobrazíme nabídkou "Zobrazit" - "Panely nástrojů" - "Textové pole" v případě, že je textové pole aktivní. (Že jsme na něj klikli.)


Objekt

Do dokumentu lze vložit objekt a tím je myšleno prakticky cokoli, co spolupracuje s Wordem. Příkladem může být třeba tabulka Excel, ve které můžeme i ve Wordu něco počítat. Když už ji ve Wordu máme, dvouklikem ji můžeme upravovat.


Záložka

Na jakémkoliv místě dokumentu můžeme vytvořit záložku, na kterou pak můžeme odkazovat hypertextovým odkazem, popsaným o něco níže na této stránce. Když tedy někdo klikne na takový odkaz mířící na záložku, přesune se na to místo dokumentu, kde záložka je. Každou záložku můžeme pochopitelně pojmenovat, což nám usnadní orientaci. Tímto způsobem můžeme ve Wordu vytvořit menu, jaké známe z webových stránek.


Hypertextový odkaz

Ten známe moc dobře z webových stránek. Zde nám může sloužit jak pro přesun na nějakou internetovou stránku, tak i na místo v dokumentu (což se používá dost často, protože pohyb v dokumentu je o hodně příjemnější,když máme nějakou navigaci), nebo jako odkaz na jiný dokument.

Důležité je, že odkaz míří na nějakou adresu nějakou cestou. Např. tato stránka má adresu http://www.mysmas.cz/ucebnice/office/word/vlozit.html. Pokud bych na ní udělal z Wordu odkaz, ale pak změnil její místo, odkaz by přestal fungovat.

To samé platí i na disku našeho počítače. Budeme třeba z dokumentu číslo 2 odkazovat na dokument touto cestou(zjednodušeně): C:Dokumenty/psaní ve Wordu/dokument1.doc, to znamená, že pokud někdy později dokument1 přesuneme do jiné složky, odkaz v našem dokumentu 2 už nebude fungovat.

Stiskem volby "Hypertextový odkaz" můžeme zvolit jméno odkazu a adresu, kam bude mířit.

Klávesová zkratka je CTRL+K


Na začátek stránky

Další kapitola:

Formát

Netzin.cz
Netzin.cz

Copyright © Apu.cz 2007, Všechna práva vyhrazena, kontakt

Partner webu: Počítače - knihy na xBook.cz
Marketing na internetu, SEO, reklama
Encyklopedie software